Conferința EU-Moldova LEADER

Conferința EU-Moldova LEADER

În perioada de 2-4 aprilie 2019, Grupurile de Acțiune Locală din Republica Moldova au fost gazda unei Conferințe Internaționale în domeniul LEADER la Chișinău. La Conferință au participat aproximativ 500 persoane dintre care: reprezentanții Grupurilor de Acțiune Locală din Republica Moldova, reprezentanții Grupurilor de Acțuiune Locală din alte țări membre UE, reprezentanții MADRM, donatori și alte persoane cheie. Tot în perioada conferinței a fost organizat “Tîrgul producătorilor locali”. Antreprenorii și meșterii populari au venit la tîrg cu produse locale autohtone care au fost destul de solicitate de locuitorii capitalei și de oaspeții conferinței.

Abordarea LEADER reprezintă o oportunitate pentru dezvoltarea rurală a Reublicii Moldova și un instrument eficient de mobilizare comunitară. În prezent în Republica Moldova există circa 30 GAL-uri. A.O. Pro Cooperare Regională a participat la acest proces prin crearea a 11 GAL-ri, dintre care 9 în regiunea de Nord și 2 în regiunea de Sud. Activitatea de creare a GAL-lor este parte componentă a proiectului „Dezvoltarea comunităților rurale prin prisma abordării LEADER și a Grupurilor de Acțiune Locală”, implementat de Asociația Obștească „Pro Cooperare Regională” mun. Bălți, cu suportul financiar al Fundației HEKS-EPER Elveția. Scopul de a contribui la îmbunătățirea calității vieții și a condițiilor de trai a populației din mediul rural prin crearea Grupurilor de Acţiune Locală și atragerea investițiilor la nivel local.

Partajare: