Conferință de lansare a proiectului: “Dezvoltarea comunităților rurale prin prisma abordării LEADER și a Grupurilor de Acțiune Locală”

Conferință de lansare a proiectului: “Dezvoltarea comunităților rurale prin prisma abordării LEADER și a Grupurilor de Acțiune Locală”

În data de 26 aprilie 2017, ora 10:00 a avut loc conferința de lansare a proiectului „Dezvoltarea comunităților rurale prin prisma abordării LEADER și a Grupurilor de Acțiune Locală”, implementat de Asociația Obștească  „Pro Cooperare Regională” mun. Bălți, cu suportul financiar al Fundației HEKS-EPER Elveția. Perioada de implementare a proiectului este anii 2017-2020. Proiectul își propune de a contribui la îmbunătățirea calității vieții și a condițiilor de trai a  populației din mediul rural prin crearea Grupurilor de Acţiune Locală și atragerea investițiilor la nivel local. Beneficiarii directi ai proiectului vor fi reprezentantii sectorului asociativ (ONG), autorități publice locale (primari si consilii locale), sectorul privat(agenți economici),  institutii publice (scoli, gradinite) și alți liderii comunitari neformali.

Activitățile de bază ale proiectului care urmează să fie implementate la nivel regional în următorii patru ani sunt:

–          Promovarea conceptului LEADER în regiunea de Nord;

–          Facilitarea creării Grupurilor de Acțiune Locală;

–          Asistență logisică în procesul de înregistrare a GAL-lor;

–          Formare de capacități pentru ONG-ri;

–          Formare de capacități pentru membrii Grupurilor de Acțiune Locală;

–          Organizarea schimbului de experiență în țările UE și non-UE;

–          Asistență tehnică pentru elaborarea strategiilor de dezvotare organizatională a ONG-lor;

–          Asistență tehnică  în elaborarea strategiilor de dezvoltare locală la nivel de GAL;

–          Facilitarea inițierii proiectelor de parteneriat intercomunitar cu GAL-ri din alte țări UE;

–          Crearea unei Rețele a Grupurilor de Acțiune Locală  din regiunea de Nord a Republicii Moldova;

–          Facilitarea dialogului cu Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare referitor la implementarea politicilor de dezvoltare rurală, inclusiv a  programului LEADER în Republica Moldova.

Partajare: