Concurs selectare companie/expert pentru mentorat membrii asociațiilor

Concurs selectare companie/expert pentru mentorat membrii asociațiilor

În perioada noiembrie 2020 Asociația Obștească ”Pro Cooperare Regională”, planifică organizarea activităților de mentorat pentru membrii asociațiilor create în cadrul proiectului „Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Nord a Moldovei”.

În acest context, ne propunem să organizăm un Program de mentorat pentru 30 beneficiari din cadrul a 4 asociații de producători. În cadrul Programului de mentorat, vor fi contractați companii/experți care vor evalua necesitățile și vor oferi consultanță individuală beneficiarilor pe următoarele tematici:

  • Asigurarea condițiilor de igienă și sănătate a animalelor în ferme de bovine;
  • Asigurarea bazei furajere și stabilirea rațiilor alimentare la bovine;
  • Promovarea produsului și stabilirea canalelor de vânzări;
  • Elaborarea planului de dezvoltare a afacerii.

Scopul concursului

Scopul acestui concurs este de a identifica, iar ulterior de a contracta experți și/sau companii care vor presta servicii de mentorat pentru ghidarea IMM-urilor/membri ai asociațiilor, în vederea dezvoltării cu succes a afacerilor.

Criterii de selecție

  • Experiența expertului / companiei în domeniile relevante;
  • Viziunea asupra realizării sarcinilor propuse;
  • Costul serviciilor, inclus în formularul de aplicare conform modelului.

Pentru ca ofertele să fie examinate acestea vor include în mod obligatoriu următoarele:

  • Experții și/sau Companiile interesate vor aplica expediind dosarul complet de participare la Concurs, conform procedurii de aplicare stipulate în anunț;
  • Oferta financiară ținând cont de formularul de aplicare atașat la anunț;

Termenul limită de depunere a ofertelor este: 16 noiembrie 2020, ora 17:00.

Ofertele se vor remite la adresa: info@procore.md cu mențiunea „Expert / companie program de mentorat”.

Pentru întrebări vă rugăm să ne contactați la următorul număr de tel: 068666690, sau prin e-mail la info@procore.md, persoana de contact – Vitalie Rusu.

Partajare: