Concurs pentru selectarea experților sau companiilor în prestarea serviciilor de training și coaching pentru IMM-uri.

Concurs pentru selectarea experților sau companiilor în prestarea serviciilor de training și coaching pentru IMM-uri.

În perioada octombrie 2018 – octombrie 2019 Asociația Obștească ”Pro Cooperare Regională”, planifică organizarea a 12 workshop-uri (training-uri) cu privire la oportunitățile de accesare a finanțărilor pentru dezvoltarea afacerilor în diverse sectoare economice și vor fi realizate activități consultare individuală a antreprenorilor în elaborarea planurilor de afaceri pentru cel puțin 50 de beneficiari/antreprenori. Activitățile vor fi realizate prin intermediul Centrului de Suport în Afaceri (SMART HUB), cu sprijinul financiar al Uniunii Europene şi co-finanţarea Guvernul Suediei prin intermediul Fundației Est-Europene în cadrul Proiectului “Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică și socială a țării”.

Scopul concursului

Scopul acestui concurs este de a identifica, iar ulterior de a contracta experți și/sau companii care vor presta servicii de training și coaching pentru instruirea și ghidarea IMM-urilor identificate în vederea dezvoltării cu succes a afacerilor.

Criterii de selecție

  • Experiența expertului / companiei în domeniile relevante;
  • Viziunea asupra realizării sarcinilor propuse;
  • Costul serviciilor, inclus în formularul de aplicare conform modelului.

Pentru ca ofertele să fie examinate acestea vor include în mod obligatoriu următoarele:

  • Experții și/sau Companiile interesate vor aplica expediind dosarul complet de participare la Concurs, conform procedurii de aplicare stipulate în termenii de referință, atașați la anunț;
  • Oferta financiară ținând cont de formularul de aplicare atașat la anunț;

Notă: Persoanele juridice vor depune oferta exclusiv TVA (cu TVA cota 0). Proiectul “Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economica si sociala din Republica Moldova” este înregistrat în HG #246 din 08.04.2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte. Achizițiile efectuate, de către Fundație, în cadrul acestui proiect sunt scutite de TVA cu drept de deducere.

Termenul limită de depunere a ofertelor este: 10 octombrie 2018, ora 17:00.

Ofertele se vor remite la adresa: info@smarthub.md cu mențiunea „Expert / companie training și consultanță în afaceri”.

Pentru întrebări vă rugăm să ne contactați la următorul număr de tel: 062000110, sau prin e-mail la info@smarthub.md, persoana de contact – Vitalie Rusu.

Descărcați aici: Termenii de referință

Descărcați aici: Formularul de aplicare

Partajare: