Audiere publică de validare a strategiei GAL: “Stîncile Prutului”

Audiere publică de validare a strategiei GAL: “Stîncile Prutului”

La 3 noiembrie 2018, în or. Glodeni, a avut loc ședința de validare a Strategiei GAL ”Stîncile Prutului”. Activitatea a fost organizată de A.O. Pro Cooperare Regională în parteneriat cu Forumul Rural din Letonia, în cadrul proietului “Dezvoltarea comunităților rurale prin prisma abordării LEADER și a Grupurilor de Acțiune Locală”.

Proiectul de strategie GAL ”Stîncile Prutului” a fost analizat și discutat de către membrii parteneriatului GAL, din care fac parte 9 Unități Administrative Teritoriale, dintre care 8 din r-l Glodeni și 1 din r-l Rîșcani: s. Cajba, s. Cobani, s. Hîjdieni, s. Sturzovca, com. Baltina, com. Camenca, com. Danu, com. Iabloana și com. Braniște, cu o populație de 24 000 locuitori.

La eveniment au participat și reprezentanții Ministerului Agriculturii și Ministerul Dezvoltării Regionale din Letonia, care au finanțat asistența și consultanța experților letonieni în procesul de elaborare a strategiei GAL ”Stîncile Prutului”.

Partajare: