Apel pentru finanțare prin granturi pentru procurarea tehnicii agricole

Apel pentru finanțare prin granturi pentru procurarea tehnicii agricole

Data lansării: 30 august 2018
Data încheierii: 14 septembrie 2018

Context și obiective

A.O.” Pro Cooperare Regională” cu susținerea financiară a Fundației HEKS-Moldova, Reprezentanța Fundației Elvețiene HEKS-EPER, implementează proiectul ”Milk Market Improvement through Linkages and Knowledge – MILK”, care are ca scop susținerea fermierilor deținătorilor de vaci de lapte conform principiilor “Make the Market Works for the Poor- M4P”.

Dezvoltarea proiectelor conform principiilor M4P presupune diagnosticarea sistemului de piață în scopul identificării blocajelor și a înlăturării acestora. Intervențiile proiectului sunt orientate spre influențarea sistemului de piață încît acesta să funcționeze și în favoarea fermierilor mici.

Granturile pentru procurarea tehnicii agricole fac parte din setul de intervenții care derivă din unul dintre obiectivele de bază ale proiectului și anume creșterea cantității și calității furajelor pentru bovine.

Scopul

Scopul apelului de cofinanțare este creșterea cantității și calității laptelui în fermele de bovine prin sporirea accesului la furaje calitative recoltate cu utilajele propuse spre cofinanțare.

Valoarea grantului

 • Metoda acordării grantului se va face prin cofinanțarea în proporție de cel mult 50% din valoarea totală a utilajului;
 • Valoarea cofinanțării nu va depăși suma de 50 000 lei;
 • Grantul se va acorda după încheierea unui acord de parteneriat cu beneficiarul grantului;
 • Grantul se va acorda în limita fondurilor disponibile prin încheierea unui contract de cofinanțare;
 • Acordarea grantului se fa efectua după principiul primul venit – primul servit.

Condiții de eligibilitate pentru beneficiarii grantului:

 • Aplicanți pot fi asociațiile și cooperativele de fermieri crescători de bovine de lapte care își desfășoară activitatea în Regiunea de Nord a Moldovei (raioanele Briceni, Ocnița, Edineț, Dondușeni, Soroca, Rîșcani, Drochia, Glodeni, Fălești, Florești, Sîngerei);
 • Aplicantul nu este beneficiar anterior al apelurilor de cofinanțare lansate în cadrul proiectului ”Milk Market Improvement through Linkages and Knowledge”;
 • Aplicantul demonstrează prin acte confirmative statutul de persoană juridică ce își desfășoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu legislația în vigoare.

Modul de aplicare și documente necesare:

 • Completează și transmite Formularul – cerere de aplicare;
 • Prezintă copia extrasului de înregistrare a Asociației;
 • Prezintă actele confirmative cu privire la decizia sau/și acordul a cel putin 51 % din membrii Asociației, cu privire la aplicarea pentru cofinanțare în cadrul Apelului;
 • Confirmarea achitării contribuției aplicantului în valoare de cel puțin 50 % din valoarea bunului/lor propuse spre cofinanțare (factura, ordin de plată, act de achiziție, etc.), vor fi prezentate după aprobarea spre finanțare și semnarea Contractului de cofinanțare;
 • Expediază actele menționare mai sus la adresa electronică milk@procore.md sau direct la sediul organizației, mun. Bălți, str. Pușkin 19.

Cheltuieli eligibile :

 • Utilaj agricol utilizat pentru producerea furajelor;

Data limită de primire a solicitărilor este 14.09.2018, ora 17:00, în limita fondurilor disponibile.

 Pentru informații suplimentare rugăm să ne contactați:

Coordonator de proiect, Proiect MILK, A.O. Pro Cooperare Regională

Victor Rotaraș, tel.: 0 684 8 00 44

Descarcă Formular-Cerere pentru contributie financiara

Partajare: