Apel pentru finanțare prin granturi a reabilitării Centrelor de colectare a laptelui

Apel pentru finanțare prin granturi a reabilitării Centrelor de colectare a laptelui

Data lansării: 29 ianuarie 2018
Data încheierii: 12 februarie 2018

Context și obiective:

A.O.” Pro Cooperare Regională” cu susținerea financiară a Fundației HEKS-Moldova, Reprezentanța Fundației Elvețiene HEKS-EPER, implementează proiectul ”Milk Market Improvement through Linkages and Knowledge – MILK”, care  include un șir de acțiuni orientate spre facilitarea dezvoltării sectorului de lapte din R. M. prin activități de dezvoltare a capacităților actorilor din sector, îmbunătățirea accesului la piață și dezvoltarea infrastructurii fermelor.

Zona de intervenție: Regiunea de Nord a Republicii Moldova;

Aplicanți/Beneficiari: Companii de colectare și/sau procesare a laptelui, care își desfășoară activitatea în regiunea de Nord a Republicii Moldova.

Aplicanții/Beneficiarii vor întruni următoarele condiții:

  • Minim 30 beneficiari/ gospodarii individuale care beneficiază de serviciile Centrului de colectare, care urmeaza a fi reabilitat;
  • Minim 900 l lapte/zi (media pe an) colectat de catre Centrul de colectare.

Valoarea grantului:

·         Metoda acordării grantului se va face prin cofinanțarea în proporție de pînă la 50% din valoarea echipamentului.

·         Valoarea grantului pentru reabilitarea unui Centru de colectare a laptelui nu va depăși suma de 20 000 lei.

·         Grantul se va acorda după încheierea unui acord de parteneriat cu beneficiarul grantului.

·         Grantul se va acorda în limita fondurilor disponibile prin încheierea unui contract de cofinanțare.

·         Acordarea grantului se va face conform principiului “primul venit, primul servit”.

Beneficiarii finali ai interventiei: fermierii mici şi mijlocii deţinători de vaci de lapte, grupuri de fermieri.

Condiții de eligibilitate:

  • Scrisoare de intenție privind aplicarea la proiect, cu indicarea exactă a bunurilor necesare si valoarei (costurilor) acestora. Oferta comercială, în cazul solicitarii cofinanțării pentru procurarea utilajului;
  • Acte confirmative privind numărul fermierilor care beneficiază de serviciile Centrului de colectare a laptelui și informatii despre volumul de lapte coolectat/zi.

Pentru informații suplimentare rugam sa ne contactați:

+37368666690 Rusu Vitalie – Manager de proiect, A.O Pro Cooperare Regională

Partajare: