Apel către partenerii Asociației Obștești “Pro Cooperare Regională”

Apel către partenerii Asociației Obștești “Pro Cooperare Regională”

Asociația Obștească “Pro Cooperare Regională” în parteneriat cu Reprezentanța Fundației Elvețiene ”HEKS-EPER” din Republica Moldova are deosebita plăcere de a Vă invita la prima ediție a conferinței „Forumul Rural din Moldova”. Activitatea este parte componentă a Proiectelor “Dezvoltarea comunităților rurale prin prisma abordării LEADER și a Grupurilor de Acțiune Locală” finanțată de HEKS/EPER Moldova și “Suport pentru crearea unei platforme naționale de cooperare pentru implementarea politicilor de dezvoltare rurala” co-finanțată de Mnisterul Afacerilor Externe al Letoniei.

Evenimentul va avea loc la data de 15 septembrie 2017, în incinta Centrului de Conferințe “Summit Events”, sala New York , mun. Chișinău, str. Tighina nr. 49/3, începând cu ora 10:30.

Conferința va întruni reprezentanții sectorului public și cel privat din regiunile Nord, Centru și Sud ale Republicii Moldova, parteneri din țară și străinătate care susțin inițiativa creării Grupurilor de Acțiune Locală în țara noastră.

Vom aprecia mult prezența Dvs la acest eveniment.

Pentru informații suplimentare Vă rugăm să ne contactați la tel: 0231 9 25 46 sau

e-mail: pro_co_re@yahoo.co.ukleader.procore@yahoo.com .

Partajare: