AO Pro Cooperare Regională anunță postul vacant de: Manager Proiect

AO Pro Cooperare Regională anunță postul vacant de: Manager Proiect

În cadrul proiectului “Sporirea productiei si facilitarea accesului la piata pentru fermierii din zona de Nord a RM” finanțat de Reprezentanța din Republica Moldova a Fundației Elvețiene HEKS-EPER, si implementat  în regiunea de nord a Moldovei, avînd ca grup țintă crescatorii de animale.

 Descrierea postului:

Managerul de proiect va contribui la elaborarea activităților și va fi responsabil de implementarea proiectului, va fi angajat cu normă întreagă, fiind amplasat in oficiul proiectului din mun. Balti.

Cerințe:

 • Capacități excelente de planificare, analiză și organizare
 • Experiență în lucru cu organizațiile locale / asociațiile pe produs / cooperative /agenti economici
 • Experiență în evaluări și analize de piață, cunoștințe în dezvoltarea și analiza lanțului valoric
 • Permis de conducere

 Responsabilități majore:

 • Analiza de piață și necesităților de dezvoltare a clusterului (producatorilor de lapte)
 • Identificarea necesitatilor si coordonarea activitatilor de instruire pentru producatorii de lapte
 • Analiza continuă a situaţiei producătorilor locali cu scopul identificării oportunităților de piață, prin întâlniri cu părţile economice locale interesate;
 • Realizarea participativă împreună cu producătorii agricoli a analizei lanțului valoric cu scopul de a îmbunătăți accesul acestora la piață;
 • Crearea legăturii dintre producători (grupuri de producători) și piețele de desfacere /procesatorii din domeniu;
 • Stabilirea relaţiilor de colaborare cu partenerii de proiect, coordonarea activităţilor cu ei şi menţinerea unor relaţii de comunicare cu partenerii strategici ai proiectului şi cu alte organizaţii;
 • Coordonarea activității echipei și elaborarea rapoartelor interne și externe solicitate de parteneri;

Condiţii de participare la concurs:

 • Cunoaşterea obligatorie a limbii române si limbii engleze;
 • Studii superioare in stiinte agricole, economie, marketing, sau alte domenii relevante;
 • Experiență în coordonarea proiectelor agricole va constitui un avantaj;
 • Experiență în planificarea activităților și gestionarea proiectelor.

 Competențe: spirit antreprenorial, capacităţi analitice , abilitati de invatare (asimilarea rapida a informatiilor necunoscute si transpunerea acestora in practica); inițiativa în planificarea activităților proiectului, responsabilitate, punctualitate, capacităţi de lucru în situaţie de limita de timp, spirit de echipă, abilităţi excelente de comunicare, capacitatea de a lucra independent.

Persoanele interesate vor prezenta/expedia:
(a) curriculum vitae (CV) care v-a conține 2 contacte de referință, în engleză sau română;
(b) scrisoare de intenţie, motivând interesul pentru această poziţie.

Actele sus-menționate vor fi expediate la adresa de email: mihailovsergiu78@gmail.com cu Subiectul: “CV Manager proiect” sau la nr. de tel/fax: 030 555 423 .

Partajare: