AO Pro Cooperare Regională a inițiat o platformă de dialog dintre societatea civilă și producătorii de lapte pentru stimularea înființării și sprijinirea formelor asociative din sectorul de lapte

AO Pro Cooperare Regională a inițiat o platformă de dialog dintre societatea civilă și producătorii de lapte pentru stimularea înființării și sprijinirea formelor asociative din sectorul de lapte

A.O. Pro Cooperare Regională a inițiat o platformă de dialog la care participă reprezentanții asociațiilor de fermieri și producătorii de lapte în vederea sprijinirii formelor asociative din sectorul de lapte în Regiunea de Nord a R.M. În contextul primei întruniri de acest fel, a avut loc o masă rotundă cu genericul „Asocierea producatorilor agricoli, accesul la finanțare și la inovații”.

Managerul proiectului, Vitalie Rusu, a menționat în cadrul mesei rodunde că A.O. Pro Cooperare Regională a inițiat această platformă de dialog reieșind din obiectivele proiectului ”Milk Market Improvement through Linkages and Knowledge ”, care urmează a fi implementat, începînd cu luna iulie, pentru o perioadă de 4 ani, dar și reieșind din prioritățile Strategiei de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural din Moldova pentru anii 2014-2020, una dintre care este „Creșterea competitivității sectorului agro-alimentar din Republica Moldova, prin modernizarea și integrarea pieței”.

„Este necesară promovarea spiritului asociativ, integrînd producătorii agricoli mici în structuri mai mari, care să-i apropie de segmentele din circuitele de comercializare și de o poziționare mai sigură pe piață.  Aceste structuri de tip asociativ vor permite maximizarea randamentelor și asigurarea diversității cererii. De asemenea, integrarea asociativ-cooperatistă asigură optimizarea resurselor și, prin urmare, o mai mare eficiență”.

De asemenea, au fost subliniate avantajele pe care le poate avea o formă de organizare (asociație, cooperativă agricolă, grup de producători), respectiv: valorificarea unor cantităţi mai mari de produse, de o calitate superioară, la un preţ mai bun, într-un timp mai scurt. Prin intermediul formelor organizate ale fermierilor se pot încheia contracte cu marii producători sau importatori de tehnică agricolă, la prețuri mai optime.

În cadrul sesiunii „Asocierea producatorilor agricoli, accesul la finanțare și la inovații” prezentate de către directorul companiei ProConsulting, Anatol Palade, participanții au fost informați cu privire la instrumentele de accesare la  sursele de finanțare existente în R.M, de către producătorii agricoli și în special crscătorii de bovine.

Evenimentul a fost organizat de către A.O. Pro Cooperare Regională, cu susținerea financiară a Reprezentanței Fundației Elvețiene „HEKS” din Republica Moldova.

Partajare: