Anunț pentru achiziționarea voucherelor multifuncționale pentru produse nealimentare (îmbrăcăminte si produse de igiena)

Anunț  pentru achiziționarea voucherelor multifuncționale pentru produse nealimentare (îmbrăcăminte si produse de igiena)

Asociația Obștească „Pro Cooperare Regională” din mun. Bălți anunță concurs de tender pentru achiziționarea unui lot de 500 vouchere multifuncționale, cu valoarea nominală de 500 MDL fiecare, pentru îmbrăcăminte si produse de igiena.

Anunțul de tender este lansat în cadrul proiectului „Rapid and flexible assistance to address the emergency needs of Ukrainian refugees in Moldova” cu numărul 14.2267.4-021.00, din sursele GIZ Moldova, implementat în perioada ianuarie 2023 – martie 2023 de către AO „Pro Cooperare Regională”.

OBIECTUL ACHIZIȚIEI
Obiectul achiziției îl va constitui – un lot de 250 vouchere pentru îmbrăcăminte, cu valoarea nominală de 500 MDL fiecare, și 250 de vouchere pentru produse de igiena cu valoarea nominală de 500 MDL fiecare, care vor fi distribuite cu titlu gratuit refugiaților din Ucraina, care locuiesc pe teritoriul raioanelor din regiunea de Nord a RM, inclusiv municipiul Bălți.

CONSIDERAȚII GENERALE
Pentru participarea la concurs ofertanții vor prezenta oferta care va include informația cu privire la: 1) destinația voucherului; 2) materia din care este confecționat; 3) valoarea nominală; 4) locațiile/ magazinul unde pot fi utilizate aceste vouchere; 5) termenul de valabilitate.

Important! Magazinele ofertantului trebuie să fie prezente cel puțin 3 raioane/localități din regiunea de Nord a RM, inclusiv municipiul Bălți.

Pentru participarea la concurs vor fi acceptate doar ofertele care vor îndeplini toate criteriile de selecție din tabelul de mai jos.

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, să participe la procedura de tender privind achiziționarea unui lot de 500 vouchere pentru îmbrăcăminte si produse de igiena cu valoarea nominală de 500 MDL fiecare, cu următoarele caracteristici și proprietăți:

Tabel: Descrierea produsului

Nr. Denumirea Valoarea nominală Locația unde poate fi utilizat Specificarea produselor incluse în voucher (destinația) Termenul de valabilitate a voucherului
1.

 

 

2.

Voucher pentru îmbrăcăminte

 

Voucher pentru produse de igiena

500 lei

 

 

 

500 lei

 

Magazin (denumirea, localitatea, adresa)

Îmbrăcăminte

 

 

 

Produse de igiena

zile, luni, ani

 

 

 

zile, luni, ani

Valoarea estimativă totală (cu TVA)  250 000 MDL (două sute cincizeci mii lei, 00 bani)

INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI
Ofertele pregătite și prezentate în cadrul concursului de achiziție trebuie să corespundă cerințelor stabilite la această secțiune.

Oferta va conține o descriere a produselor în corespundere cu Tabelul: Descrierea produsului și va include toate specificațiile din tabel.

Prețul produselor va fi specificat în monedă națională (MDL), cu TVA 0.

Informația din ofertă va fi confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului pe fiecare pagină.

Ofertantul poate solicita clarificări pe marginea Cererii de ofertă la datele de contact indicate mai jos, până la expirarea termenului concursului de tender.

DEPUNEREA OFERTELOR
Limba de redactare a ofertei: limba română sau engleza.

Ofertele pot fi expediate după cum urmează:

  • pe e-mail: info@procore.md, cu mențiunea: Ofertă pentru achiziționarea voucherelor pentru produse alimentare.

Termenul limită de depunere a ofertelor este: 20 februarie 2023, ora 23:59.

Oferta trebuie să fie valabilă pentru cel puțin 15 zile calendaristice de la data depunerii.

Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: calitate – preț – locație disponibilă – reduceri.

Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la telefon: 069950292, sau la adresa de e-mail: : info@procore.md, persoana de contact Mihailov Sergiu.

Partajare: