A fost lansată rețeaua națională LEADER din Republica Moldova

A fost lansată rețeaua națională LEADER din Republica Moldova

În data de 7 decembrie 2018 la inițiativa Grupurilor de Actiune Locală din Republica Moldova și a organizațiilor facilitatoare implicate în procesul de creare și suport a acestora: Pro Cooperare Regională, CRAION CONTACT-Cahul, Solidarity Fund PL în Republica Moldova, Programul finanțat de UE-SARD Moldova și People in Need Moldova a avut loc Adunarea Generală de creare a Rețelei Naționale LEADER.

AO Pro Cooperare Regională începând cu anul 2005 contribuie activ la Dezvoltarea Localităților Rurale prin implementarea proiectelor Economice și Sociale. Incepînd cu anul 2016 abordarea LEADER a devenit un domeniu de interes al organizației noastre, în acest sens fiind realizate diverse activități de facilitare și creare a Grupurilor de Acțiune Locală precum și activități în vederea creării Rețelei Naționale LEADER împreună cu ceilalți actori implicați în acest proces.

Abordarea LEADER este un instrument al Uniunii Europene de dezvoltare a zonelor rurale, scopul căruia este de a sprijini dezvoltarea locală, în special dezvoltarea economică în baza resurselor locale, pentru redescoperirea potențialului acestor zone. În Republica Moldova, primele inițiative de implementare a acestei abordări au început în anul 2016, și la moment sunt peste 30 de GAL-uri la diferite etape de creare.

Mulțumim tuturor partenerilor, Grupurilor de Acțiune Locală și organizațiilor facilitatoare implicate în procesul de creare a Rețelei Naționale LEADER, care au demonstrat deschidere și responsabilitate. La Adunarea de constituire a Asociației Obștești „Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova” am fost cu toții parte a unui proces extrem de important pentru tot ce înseamnă abordarea LEADER în tandem cu dezvoltarea rurală a localităților noastre.

Merită și prietenii tăi să știe ASTA, dă un share!

Partajare: