(Română) Inițiativa creării GAL-lor în regiunea de Nord a R. Moldova continuă…