Vizită de studiu în România

Vizită de studiu în România

În perioada 28-30 martie 2018, A.O. Pro Cooperare Regională a desfășurat o vizită de studiu în Republica România. Scopul vizitei de studiu a fost preluarea bunelor practici  de soluționare a prblemelor comunitare la nivel local avînd la bază abordarea LEADER și Grupurile de Acțiune Locală. În cadrul vizitei au participat  14 persoane dintre care 6 reprezentanți ONG, 4 reprezentanți APL și 4 agenți economici din 5 teritorii GAL din Regiunea de Nord a Republicii Moldova, care inițiază crearea unui Grup de Acțiune Locală la ei în teritoriu.

Activitatea este parte componentă a proiectului „Dezvoltarea comunităților rurale prin prisma abordării LEADER și a Grupurilor de Acțiune Locală”, implementat de Asociația Obștească  „Pro Cooperare Regională” mun. Bălți, cu suportul financiar al Fundației HEKS-EPER Elveția. Proiectul  are scopul de a contribui la îmbunătățirea calității vieții și a condițiilor de trai a  populației din mediul rural prin crearea Grupurilor de Acţiune Locală și atragerea investițiilor în mediul rural.

Vizita de studiu s-a desfășurat în două județe din România: județul Iași și județul Suceava. Programul vizitei de studiu a inclus întîlniri cu membrii  Grupurilor de Acțiune Locală, autorități publice locale, reprezentanți a mediului de afaceri care începînd cu anul 2007 implementează proiecte comunitare la nivel local din sursele Programului LEADER.

România se află la a doua etapă de implementare a Programului LEADER, prima etapă a fost implementată în perioada 2007-2013, a doua etapă este în proces de implementare și cuprinde perioada anilor 2014-2020.

Politica de dezvoltare rurală din România  este orientată spre dezvoltarea mediului afaceri și dezvoltarea turismului rural, care la moment este o componentă prioritară. Punerea în aplicare a Programului LEADER în România a contribuit la dezvoltarea identității locale, consolidarea legăturilor între diferite sectoare sociale, modernizarea infrastructurii locale și la crearea de noi locuri de muncă. Drept rezultat, inițiativa LEADER  a accelerat dezvoltarea rurală din România și a contribuit la îmbunătățirea calității vieții oamenilorl care locuiesc în mediul rural.

Partajare: