Vizită de studiu în Polonia

Vizită de studiu în Polonia

În perioada 5-9 noiembrie 2017, A.O. Pro Cooperare Regională a organizat o vizită de studiu în  Polonia. Scopul vizitei de studiu a fost preluarea bunelor practici de soluționare a problemelor comunitare la nivel local avînd la bază abordarea LEADER și Grupurile de Acțiune Locală. În cadrul vizitei au participat 14 reprezentanți ONG, APL, AE din 6 teritorii GAL din regiunea de Nord a Republicii Moldova. Activitatea este parte componentă a proiectului „Dezvoltarea comunităților rurale prin prisma abordării LEADER și a Grupurilor de Acțiune Locală”, implementat de Asociația Obștească  „Pro Cooperare Regională” mun. Bălți, cu suportul financiar al Fundației HEKS-EPER Elveția. Proiectul își propune să contribuie la îmbunătățirea calității vieții și a condițiilor de trai a  populației din mediul rural prin crearea Grupurilor de Acţiune Locală și atragerea investițiilor la nivel local.

Pe parcursul vizitei au fost organizate întîlniri cu reprezentanţii Grupurilor de Acțiune Locală, reprezentanții autorităților publice și cei al sectorului privat  care anterior au implementat proiecte de parteneriat din sursele Programului LEADER. În Republica Polonia Programul LEADER este la a doua fază de implementare. Dacă în prima etapă Programul LEADER a susținut proiecte din domeniul educație și infrastructură atunci, în a doua etapă prioritate li s-a dat proiectelor de dezvoltare economică locală, care de fapt asigură baza economiei locale. Unul din aspectele importante care caracterizează dezvoltarea economică locală din Polonia tine de crearea asociațiilor și cooperativelor de producători din diverse ramuri: agricol, non-agricol, turism, apicultură, servicii etc. dar și promovarea intensă a produselor și producătorilor locali.

Exemplele de succes preluate de participanții la vizita de studiu din Polonia urmează să fie implementate și în Republica Moldova începând cu anul 2018.

Partajare: