Vizită de studiu în Letonia-Estonia (DRAFT)

Vizită de studiu în Letonia-Estonia (DRAFT)

În perioada 29 iulie-7 august 2017, A.O. Pro Cooperare Regională a efectuat o vizită de studiu în Republica Letonia și Republica Estonia. Scopul vizitei de studiu a fost preluarea bunelor practici de soluționare a problemelor comunitare la nivel local avînd la bază abordarea LEADER și Grupurile de Acțiune Locală. În cadrul vizitei au participat 21 reprezentanți ONG, APL, AE din 6 teritorii GAL din regiunea de Nord a Republicii Moldova precum și reprezentanții Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare(Direcția dezvoltare rurală, statistică agricolă și marketing).

Activitatea este parte componentă a proiectului „Dezvoltarea comunităților rurale prin prisma abordării LEADER și a Grupurilor de Acțiune Locală”, implementat de Asociația Obștească  „Pro Cooperare Regională” mun. Bălți, cu suportul financiar al Fundației HEKS-EPER Elveția. Proiectul are scopul de a contribui la îmbunătățirea calității vieții și a condițiilor de trai a  populației din mediul rural prin crearea Grupurilor de Acţiune Locală și atragerea investițiilor la nivel local.

Pe parcursul vizitei au fost organizate întîlniri cu reprezentanţii/partenerii Grupurilor de Acțiune Locală letoni și estoni care deja mai bine de 10 ani implementează proiecte comunitare din sursele Programului LEADER.

În final au fost evidenţiate cîteva domenii care pot fi dezvoltate în Republica Moldova preluînd experienţa Letonă-Estonă în acest domeniu:

Politicile de dezvoltare regională  trebuie clar delimitate de politicile de dezvoltare rurală în scopul sporirii investițiilor în mediul rural;

Dezvoltarea turismului rural este o componentă prioritară în politica de dezvoltare rurală;

Susţinerea şi dezvoltarea afacerilor  mici(afaceri de familie) la nivel local contribuie semnificativ la ridicarea nivelului de trai al populației;

80% din țările Uniunii Europene care implementează Programul LEADER elaborează și implementează Strategii Integrate de dezvoltare rurală, care le oferă posibilitatea de a direcționa toate fondurile destinate dezvoltării rurale în bugetul Grupului de Acțiune Locală.

Partajare: