Transfer de cunoștințe în implementarea Programului LEADER din Grecia pentru reprezentanții GAL din Republica Moldova

Transfer de cunoștințe în implementarea Programului LEADER  din Grecia pentru reprezentanții GAL din Republica Moldova

Vizita de studiu în Grecia organizată în perioada 2-9 septembrie 2018 a început cu un mesaj de bun venit din partea Ambasadorului Republicii Moldova în Grecia, dl. Anatolie Vangheli, care a fost plăcut surprins de inițiativa Republicii Moldova de a iniția implementarea Programului LEADER în Republica Moldova.
Vizita s-a desfășurat în două zone rurale din regiunea de sud a Greciei, administrate de Agențiile de Dezvoltare Locală AGHAIA S.A. și PARNONAS S.A.

(Cadrul practic)
Programul LEADER din Grecia este gestionat de Departamentul de Administrare a Dezvoltării Rurale(DADR) din cadrul Ministerului Agriculturii al Greciei prin intermediul a trei structuri:

 • Unitatea de suport instituțional;
 • Unitatea de implementare;
 • Unitatea de monitorizare și IT.

Această structură de implementare a Programului LEADER asigură eficiența implementării obiectivelor de program precum și supervizare în respectarea regulamentelor europene și naționale.

Unitatea de monitorizare a Programului LEADER are un plan de evaluare națională și un plan de evaluare externă. Doar 5% din proiectele implementate sânt monitorizate și acestea se selectează spontan.
Mijloacele financiare pentru Programul LEADER sunt alocate din fondul Programului Național de Dezvoltare Rurală. Pentru asigurarea controlului și transparenței mijloacelor alocate de către PNDR a fost creat un Comitet de Evaluare care este format din reprezentanții societății civile (Asociații Obștești și Organizații Profesionale).

Rețeaua Națională Rurală din Grecia este o structură instituționalizată, fără statut juridic, creată la nivel de stat, care a început să activeze în aceiași perioadă când s-au creat Grupurile de Acțiune de Locală.
Activitățile de bază ale rețelei sânt axate pe următoarele priorități:

 • Publicitatea și punerea în valoare a proiectelor LEADER implementate de GAL-ri;
 • Sprijin pentru GAL-ri în vederea implementării proiectelor de parteneriat transfrontalier și transnațional;
 • Elaborarea rapoartelor și analizelor naționale;
 • Asigurarea comunicării între membrii rețelei.

Rețeaua Națională Rurală include două subrețele:

 1. Subrețeaua GAL-lor;
 2. Subrețeaua inovațiilor.

Criteriile de alocare a mijloacelor financiare pentru teritoriul GAL sunt:

 • Măsurile de finanțare incluse în Strategia GAL;
 • Densitatea populației din teritoriul GAL;
 • Produsul intern brut al fiecărei zone(regiunile slab dezvoltate sânt avantajate).

Pentru o absorbție sporită a mijloacelor financiare LEADER se practică relocarea banilor care nu au fost valorificați, dintr-un teritoriu GAL în altul.

Programul LEADER în Grecia este la a V-a fază de implementare, iar forma juridică de organizare este S.A.(Societate pe Acțiuni) care reprezintă o Agenție de Dezvoltare Locală. Componenta LEADER este unul din domeniile de activitate al Agenției.
Programul LEADER, ca parte componentă a Agenției de Dezvoltare Locală este administrat de Consiliul de Administrare și Comisia de Implementare. La etapa inițială de implementare a Programului LEADER din Grecia, Comisia de Implementare era constituită din 25-30 persoane, iar acest fapt a asigurat o transparență și o încredere mai mare a partenerilor din teritoriul GAL. În prezent Consiliul de Administrare GAL este format din 9 persoane.
Componența Comisiei de Implementare GAL este următoarea:
49% – Sectorul public;
49% – Sectorul privat;
2% – Alte instituții de nivel regional: Federații, Uniuni, Congrese, Confederații etc.

Cererile de finanțare se depun la oficiul Agenției de Dezvoltare Locală, reieșind din prioritățile Strategiei GAL, printr-o Platformă electronică generalizată.
La prima etapă, cererile de finanțare sunt evaluate de Comisia de Evaluare din cadrul GAL. Cererile de finanțare preselectate sunt trimise la Ministerul Agriculturii pentru a fi avizate în baza unui raport de monitorizare efectuat de GAL.
Organizațiile și instituțiile care implementează proiecte fac cererea de plată către Agenția de Plăți on-line, iar achizițiile din proiect se fac doar prin licitație publică.

Implementarea Programului LEADER în Grecia a contribuit la ridicarea nivelului de trai a populației din mediul rural prin dezvoltarea sectorului economic și în special dezvoltarea afacerilor mici și mijlocii, iar la nivel național a avut un rol semnificativ în depășirea crizei economice din anul 2012.

Partajare: