Solicitare oferte pentru achiziționarea produselor de uz personal (pătură, termos inox, șosete de damă, set lenjerie de pat)

Solicitare oferte pentru achiziționarea produselor de uz personal (pătură, termos inox, șosete de damă, set lenjerie de pat)

Asociația Obștească „CASMED” în parteneriat cu Asociația Obștească ”Pro Cooperare Regională” din mun. Bălți, anunță concurs de oferte pentru achiziționarea unui lot de produse de uz personal (pătură, termos inox, șosete de damă, set lenjerie de pat), a câte 260 unități fiecare.

Anunțul dat este lansat în cadrul proiectului „Consolidarea rezilienței și sprijinirea refugiaților ucraineni în Moldova” cu numărul 934.325, din resursele HEKS/EPER.

OBIECTUL ACHIZIȚIEI
Obiectul achiziției îl va constitui – un lot de produse de uz personal (pătură, termos inox, șosete de damă, set de lenjerie de pat), a câte 260 unități fiecare, care va fi distribuit cu titlu gratuit femeilor refugiate din Ucraina, care locuiesc pe teritoriul raioanelor Florești, Glodeni, Telenești, Edineț, Fălești și municipiul Bălți.

 CONSIDERAȚII GENERALE
Pentru participarea la concurs ofertanții vor prezenta oferta care va include informația cu privire la: 1) denumirea produsului; 2) descrierea produsului; 3) prețul produsului; 4) condițiile de livrare a produselor; 5) stocul disponibil.

Pentru participarea la concurs vor fi acceptate doar ofertele care vor îndeplini toate criteriile de selecție din tabelul de mai jos.

În acest context, invităm operatorii economici interesați, care comercializează și dețin stocul necesar, să participe la procedura de achiziție pentru lotul de produse de uz personal (pătură, termos inox, șosete de damă, set lenjerie de pat), cu următoarele caracteristici și proprietăți:

Tabel: Descrierea produselor

Nr. Denumirea bunurilor solicitate U/M Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată/Standarde de referință/descriere produs Valoarea produsului estimat,
(MDL), cu TVA inclus
1. Pătură flaușată bucată      260 Dimensiunile 130×170 cm    150,00
2. Termos inox bucată 260 Ambalaj original al producătorului,  dimensiunile 8,5x18cm., cu volumul de 0.5 litri, din inox 100,00
3. Set lenjerie de pat, 4 piese   set      260 Ambalaj original și integru, mărimile: husa perna: 70×70 cm; husa pilota: 160×210 cm;
cearceaf pat: 180×210 cm
460,00
4. Şosete flauşate de dame  pereche 260 Şosete flauşate cu bandă elastică confortabilă. 40,00
Valoarea estimativă totală (cu TVA)  195 000,00 MDL  (O sută nouăzeci și cinci mii lei, 00 bani)

 INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI

Ofertele pregătite și prezentate în cadrul concursului de achiziție trebuie să corespundă cerințelor stabilite la această secțiune.
Oferta va conține o descriere a produselor în corespundere cu Tabelul: Descrierea produselor și va include toate bunurile din tabel.

Prețul produselor va fi specificat în monedă națională (MDL), cu TVA inclus. Prețul va fi indicat pentru o unitate și pentru toată cantitatea solicitată,  a câte 260 unități fiecare produs.

Informația din ofertă va fi confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului pe fiecare pagină.

Oferta va include obligatoriu condițiile de garanție, condițiile de livrare și forma/tipul de ambalaj.

Ofertantul poate solicita clarificări pe marginea Cererii de ofertă la datele de contact indicate mai jos.

DEPUNEREA OFERTELOR
Limba de redactare a ofertei: limba română, limba rusă.
Nu se admit oferte parțiale, care vor include doar un singur produs din tabel. Nu sunt luate în considerare oferte incomplete.
Ofertele pot fi expediate după cum urmează:

  • prin curier sau poștă la adresa str. Mircea cel Bătrân 81, of. 51/of. 52, Bălți, Republica Moldova.
  • Plicul cu ofertele va include următoarea informație: Numele și adresa ofertantului, adresa de email, telefon și mențiunea: Ofertă pentru achiziționarea produselor de uz personal
  • pe e-mail: refugiati@gmail.com, cu mențiunea: Ofertă pentru achiziționarea produselor de uz personal

Toate paginile ofertei trebuie să fie numerotate și semnate de o persoană autorizată a Ofertantului.

Termenul limită de depunere a ofertelor este: 12 octombrie 2022.
Ofertele care vor fi prezentate după expirarea termenului limită stabilit nu vor fi admise la concurs.
Oferta trebuie să fie valabilă pentru cel puțin 30 zile calendaristice de la data depunerii.

EVALUAREA OFERTELOR: CONSIDERAȚII DE CALITATE ȘI COST
Evaluarea ofertelor acceptate pentru participare la concurs va fi efectuată de către comisia de selecție, după principiul „cel mai mic preț”.
Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la telefon:
+373 67711158 –  Tabarcea Andrei
+373 69127895 – Stella Buzuleac
sau la adresa de e-mail: consortiu.refugiati@gmail.com

Partajare: