Seminar de instruire în scriere de proiecte pentru 9 ONG-uri din Regiunea de Nord

Seminar de instruire în scriere de proiecte pentru 9 ONG-uri din Regiunea de Nord

În perioada 21-22 februarie 2020, 20 reprezentanți din 9 organizații ale societății civile din Regiunea de Nord și-au îmbunătățit abilitățile în domeniul scriere de proiecte, în cadrul seminarului tematic „Scrierea Cererii de finanțare”, organizat de AO „Pro Cooperare Regională” în cadrul proiectului „Crearea Serviciului de suport instituțional pentru OSC din Regiunea de Nord a Republicii Moldova”.

Facilitatorii atelierului de instruire au fost experții A.O. “Centrul Regional CONTACT-Bălți”. Metoda de lucru a seminarului a fost una interactivă, participanții au exersat elaborarea fiecărei componente a unei cereri de finanțare: identificarea și descrierea problemei, stabilirea scopului și obietivelor, identificarea grupului țintă,planificarea rezultatelor proiectului, planului de acțiuni, monitorizarea, evaluarea, bugetul și cadrul logic.

Beneficiarii seminarului de instruire au avut însărcinarea de a veni la training cu o idee de proiect preselectată din lista ideilor incluse în Planul operațional de activitate al fiecărui ONG. În următoarea etapă, echipa de proiect va lucra împreună cu ONG-le beneficiare în vederea dezvoltării și definitivării acestor idei de proiect și respectiv, identificarea potențialilor donatori unde vor fi depuse aceste proiecte.

Proiectul ”Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS), va oferi în perioada anilor 2019-2021 granturi în valoare de circa 3 milioane de euro Organizațiilor Societății Civile, care își desfășoară activitatea în afara orașului Chișinău.

Proiectul ”Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova” este implementat în parteneriat cu Centrul Analitic Independent ”Expert-Grup”, Asociația pentru Democrație Participativă ”ADEPT”, Asociația pentru Politica Externă și Asociația Obștească Centrul European Pro-Europa din Comrat.

Scopul Proiectului este de a contribui la dezvoltarea societății civile de nivel local din Republica Moldova care promovează și monitorizează transparența și responsabilitatea instituțiilor publice, inclusiv în implementarea Acordului de Asociere RM-UE.

Conținutul acestei publicații este responsabilitatea exclusivă a Proiectului „Crearea Serviciului de suport instituțional pentru organizațiile societății civile din Regiunea de Nord a Republicii Moldova” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

Partajare: