Programul de Granturi Locale RDNord, Apel II – Lista finaliștilor

Programul de Granturi Locale RDNord, Apel II – Lista finaliștilor

În data de 20 noiembrie 2020, AO Pro Cooperare Regională, în parteneriat cu AO CASMED au lansat apelul II de granturi pentru suma totală de 81 160 euro, bani disponibili din fondurile Uniunii Europene.

Până la data limită, 10 decembrie 2020, 13 organizații și-au manifestat interesul de a participa la acest apel de granturi. Toate propunerile de proiect au trecut printr-un proces de evaluare, care a fost alcătuit din mai multe etape (evaluarea administrativă, evaluarea tehnico-financiară, vizitele în teritoriu/ședințele online cu organizațiile aplicante).

Urmare a scorurilor obținute în urma evaluărilor și a vizitelor în teritoriu/ședințelor online, 4 propuneri de proiect au fost aprobate de Delegația Uniunii Europene.

Categoria „Granturi Medii”, până la 30 000 Euro, va fi completată cu următoarele organizații câștigătoare în urma apelului II:

  1. A. O. Asociația Femeilor de Afaceri din Sectorul Rural, or. Rîșcani;
  2. A. O. Speranța Mihăileni, r. Rășcani;
  3. A. O. Agro Cons, r. Drochia;
  4. A. O. Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală Anima, mun. Bălți.

Astfel, toate aceste 4 organizații vor implementa proiecte în localitățile din Regiunea de Dezvoltare Nord în sumă totală de aproximativ 81 160 Euro.

În zilele imediat următoare, reprezentanții organizațiilor finaliste vor participa la o ședință de inițiere, în cadrul căreia vor face cunoștință cu manualul operațional și procedurile de implementare/raportare, cât și de promovare a vizibilității activităților propuse. Iar după aceasta, organizațiile date vor semna contractele de grant, urmare a cărui fapt vor putea purcede la implementarea nemijlocită a proiectelor propuse spre finanțare.

Programul de Granturi Locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerii proiectului în regiunea de dezvoltare Nord sunt AO „Pro Cooperare Regională” și AO ”CASMED”.

Partajare: