Formarea compostului – AO Teragronord

Formarea compostului – AO Teragronord
Secvențe de la seminarele pentru dezvoltarea competențelor practice a țăranilor și a agenților economici în formarea compostului organizate pe parcursul lunii aprilie în satele Dubna şi Şeptelici.
Compost – rezultat al procesului microbial prin care iarba tunsa, frunzele si resturile de la bucătărie sunt transformate in fertilizant organic. Acest proces a fost folosit de secole de către grădinari pentru a creste materia organica din sol, inbunatatindu-i funcțiile si proprietățile fizice si chimice ale substratului.
De cele mai multe ori, resturile vegetale sunt aruncate la rampa de gunoi sau arse. Aceste procedee sunt poluante pentru mediul înconjurător, acestea eliberează dioxid de carbon, poluează aerul, solul si pânza de apa freatica. Se recomanda, compostarea materiei asigurandu-se astfel, o reciclare integrala cu rezultate benefice pentru mediu si oameni.
APA ”Teragronord” este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul „Diminuarea poluării mediului prin gestionarea corectă a deșeurilor agricole şi menajere” în 6 sate din raionul Soroca.
Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor in Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).
Partenerii proiectului pentru regiunea Nord sunt AO Pro Cooperare Regională și AO CASMED.
Partajare: