E nevoie să punem umărul cu toții pentru schimbare!

E nevoie să punem umărul cu toții pentru schimbare!
„E nevoie să punem umărul cu toții pentru schimbare!”, este concluzia participanților la ședința de lucru cu managerii, specialiști ai Primăriei Municipiului Edineț, Inspectoratului de Mediu, Direcției Stări Excepționale, Inspectoratului de Poliție, Centrului de Sănătate Publică, Gospodăriei Locativ – Comunale Edineț, ONG-urilor locale.
La ședința din 11.09.2020 a fost prezentată informația despre proiectul „Promovarea gestionării raționale a deșeurilor vegetale în municipiul Edineț” și Planul de activitate a echipei de voluntari „Garda Verde”.
Participanții la ședință au abordat multiaspectual subiectul gestionării biodeșeurilor, inclusiv a fracției uscate, fiind unanimi în necesitatea asigurării unui grad de siguranță sporit din punct de vedere al sănătății umane, sanitar și al protecției mediului. Reprezentanții instituțiilor de stat au venit cu propuneri și recomandări de îmbunătățire a activităților planificate în proiect, inclusiv acelor legate de procesul de organizare a activităților de abilitare a voluntarilor, aspecte de prevenire cu infectare a virusului COVID-19. Specialiștii au propus subiecte pentru pregătirea tinerilor voluntari de activitățile cu cetățenii, s-au referit la componența nominala a echipelor și planificarea ieșirilor în 8 zone ale municipiului Edineț.
De comun acord, au fost stabilite sarcini de lucru și termeni de realizare a acestora. Fiecare instituție va delega specialiști care vor face parte din cele 8 echipe ale Gărzii Verzi.
În scurt timp, echipele de voluntari vor fi în dialog cu cetățenii mun. Edineț, în care vor aduce informații utile privind gestionarea rațională a deșeurilor vegetale în gospodării, inclusiv alternative accesibile arderii acestora.
ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ „ASOCIAȚIA REPUBLICANĂ PENTRU INIȚIATIVE SOCIALE „ARIS” este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul ”Promovarea gestionării raționale a deșeurilor vegetale„ în municipiul Edineț în perioada august 2020 – februarie 2021, în colaborare cu Primăria municipiului Edineț. Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).
Partenerii proiectului pentru regiunea Nord sunt AO Pro Cooperare Regională și AO CASMED.
Partajare: