Concurs de selectare a unei companii pentru livrarea serviciilor de instruire și consultanță pentru membrii Rețelei Regionale din Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN)

Concurs de selectare a unei companii pentru livrarea serviciilor de instruire și consultanță pentru membrii Rețelei Regionale din Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN)

AO „Pro Cooperare Regională” în parteneriat cu, Asociația Obștească Centrul de Asistență Socio-Medicală la Domiciliu „CASMED”, cu susținerea financiară a Uniunii Europene prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova”, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), anunță concurs de oferte pentru selectare a unei companii pentru livrarea serviciilor de instruire și oferirea consultanței, la cerere sau necessitate, pentru membrii Rețelei Regionale a OSC-lor din Regiunea de Dezvoltare Nord.

Oferta de pret va conține:

  1. Conceptul programului de instruire (structura și etapele procesului de instruire propuse);
  2. Programul succinct pentru 6 zile de instruire dupa cum urmeaza:
  • 1 curs de formare privind responsabilitatea socială – 10 ore (1 instuiri de 2 zile);
  • 1 curs de formare privind lobby și advocacy – 10 ore (1 instruire de 2 zile);
  • 1 curs de formare privind sensibilizarea si mobilizarea cetatenilor – 10 ore (1 instruire de 2 zi);
  • Consultanță pentru consolidarea Rețelei Regionale a OSC-lor și elaboarea documentelor interne de funcționare a acesteia, total 50 ore.
  1. CV- urile trainerilor, cu specificarea domeniilor pentru care vor oferi instruire (în CV se va indica clar experiența trainerului pentru domeniul în care va interveni);
  2. Informație despre experiența organizației în domeniul prestării serviciilor de instruire (CV-ul organizației succinct)
  3. Mentionarea disponibilității (flexibilității) organizării sesiunilor de instruire atât direct/ face to face sau online, în caz de necesitate.

Oferta de pret va include costul pentru 1 zi de instruire și costul pe ora pentru serviciile de consultanța (post instruire) pentru participanții la instruiri;
Aceste costuri se vor cumula si se va indica pretul total al ofertei (instruire și consultanță).

Oferta se prezintă în monedă națională (MDL), confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului, cu TVA cota zero pentru persoane juridice (conform HG nr. 246 din 8.04.2010, pct. 28, nr.2657).

Oferta  va fi expediată prin e-mail la adresa procore.eusuport@gmail.com cu subiectul ”Selectare a unei companii pentru instruirea membrilor RR”  sau în original la adresa AO „Pro Cooperare Regională”, str. Puskin 19, et. 2, Bălți, Republica Moldova.

Termenul limită de prezentarea ofertelor la concurs – 30 martie 2021ora 18:00.

Ofertanţii vor fi anunţați până la data de 02 aprilie 2021 despre rezultatul concursului.

NOTĂ: Luând în considerare evoluția situației epidemiologice prin infecția COVID-19 atât la nivel național cât și regional, există posibilitatea organizării și realizării parțiale a activităților în regim on-line. Respectiv, compania ofertantă se obligă să prezinte suplimentar la dosarul de aplicare dovada posibilității și disponibilității organizării sesiunilor de instruire atât direct/față în fatță cât și online.

Persoană de contact: Sergiu Mihailov – procore.eusuport@gmail.com

Proiectul „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” este finanțat de către Uniunea Europeană și este implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).
În regiunea de Nord, partenerii proiectului sunt AO „Pro Cooperare Regională” si AO Centrul de Asistenţă Socio-Medicală la Domiciliu „CASMED”.

Partajare: