UE // Concurs de selectare a unei companii pentru livrarea serviciilor de instruire pentru reprezentanții OSC-urilor și APL-urilor din Regiunea de Dezvoltare Nord

UE // Concurs de selectare a unei companii pentru livrarea serviciilor de instruire pentru reprezentanții OSC-urilor și APL-urilor din Regiunea de Dezvoltare Nord

AO „Pro Cooperare Regională” în parteneriat cu, Asociația Obștească Centrul de Asistență Socio-Medicală la Domiciliu „CASMED”, cu susținerea financiară a Uniunii Europene prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova”, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), anunță concurs de oferte pentru selectare a unei companii pentru livrarea serviciilor de instruire și oferirea consultanței individuale, la cerere sau necesitate, pentru 25 reprezentanți ai OSC-urilor și/sau  APL-urilor din Regiunea de Dezvoltare Nord.

Oferta de preț va conține:

  1. Conceptul programului de instruire (structura și etapele procesului de instruire propuse);
  2. Programul succint pentru 7 zile de instruire după cum urmează:

–      Scrierea cererii de finanțare și managementul proiectelor cu finanțare UE – 2 instruiri câte 1 zi (12 ore);

–      Planificarea participativă – 1 instruire de 1 zi (6 ore);

–      Achiziții publice și conflictul de interese în ONG-uri și/sau APL-uri – 1 instruire de 1 zi (6 ore);

–      Gestionarea și întreținerea serviciilor publice locale în APL-uri – 1 instruire de 1 zi (6 ore);

–      Monitorizarea și evaluarea proiectelor de investiții – 2 instruiri a câte 1 zi (12 ore);

–      Consultanță individuală/mentorat pentru elaborarea și ajustarea documentelor referitor la achiziția de bunuri și servicii, organizarea serviciilor publice în localitate (salubrizare, apă și canalizare),  total 150 ore.

  1. CV- urile trainerilor, cu specificarea domeniilor pentru care vor oferi instruire (în CV se va indica clar experiența trainerului pentru domeniul în care va interveni);
  2. Informație despre experiența organizației în domeniul prestării serviciilor de instruire (CV-ul organizației succint)
  3. Menționarea disponibilității (flexibilității) organizării sesiunilor de instruire atât direct/ face-to-face sau online, în caz de necesitate.

Oferta de preț va include costul pentru 1 zi de instruire și costul pe oră pentru serviciile de consultanța individuală (post instruire) pentru participanții la instruiri;

Aceste costuri se vor cumula și se va indica prețul total al ofertei (instruire și consultant).

Oferta se prezintă în monedă națională (MDL), confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului, cu TVA cota  zero pentru persoane juridice (conform HG nr. 246 din 8.04.2010, pct. 28, nr.2657).

Oferta  va fi expediată prin e-mail la adresa procore.eusuport@gmail.com cu subiectul ”Selectare a unei companie pentru instruirea OSC și/sau APL”  sau în original la adresa AO „Pro Cooperare Regională”, str. Pușkin 19, et. 2, Bălți, Republica Moldova.

Termenul limită de prezentare a ofertelor la concurs – 18 noiembrie 2020ora 20:00.

Ofertanții vor fi anunțați până la data de 24 noiembrie 2020 despre rezultatul concursului.

 NOTĂ: Luând în considerare evoluția situației epidemiologice prin infecția COVID-19 atât la nivel național cât și regional, există posibilitatea organizării și realizării parțiale a activităților în regim on-line. Respectiv, compania ofertantă se obligă să prezinte suplimentar la dosarul de aplicare dovada posibilității și disponibilității organizării sesiunilor de instruire atât direct/față în față cât și online.

Persoană de contact: Sergiu Mihailov – procore.eusuport@gmail.com

Proiectul „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” este finanțat de către Uniunea Europeană și este implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

În regiunea de Nord, partenerii proiectului sunt AO „Pro Cooperare Regională” și AO Centrul de Asistență Socio-Medicală la Domiciliu „CASMED”.

Termeni-de-referință

Partajare: