Concurs de selectare a unei companii pentru livrarea serviciilor de instruire a reprezentanților organizațiilor societății civile (OSC) din Regiunea de Dezvoltare Nord

Concurs de selectare a unei companii pentru livrarea serviciilor de instruire a reprezentanților organizațiilor societății civile (OSC) din Regiunea de Dezvoltare Nord

Asociația Obștească „Pro Cooperare Regională”, cu susținerea financiară a Uniunii Europene prin intermediul proiectului „Consolidarea Statului de Drept și a Mecanismelor Anticorupție în Republica Moldova”, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), anunță concurs de selectare a unei companii pentru prestarea de servicii de instruire a 20 reprezentanți ai organizațiilor societății civile (OSC) din Regiunea de Dezvoltare Nord, activități organizate în cadrul proiectului „Cetățenii și organizațiile societății civile – împreună împotriva corupției”.

La concurs sunt invitați prestatorii de servicii pentru pregătirea și livrarea sesiunilor de instruire pentru grupuri de circa 20 persoane, reprezentanți ai OSC-lor din Regiunea de Dezvoltare Nord, în conformitate cu Termenii de referință (click dreapta si Salveaza ca).

Dosarul de aplicare va conține:
1. Conceptul programului de instruire (conceptul va prezenta structura și detaliat toate etapele procesului de instruire propuse);
2. Programul (Agenda) detaliat al instruirii separat pentru fiecare temă (pentru fiecare zi de instruire, cu specificarea duratei în ore pentru fiecare temă, cu indicarea numelui expertului);
3. CV- urile trainerilor, cu specificarea domeniilor pentru care vor oferi instruire (în CV se va indica clar experiența trainerului pentru domeniul în care va interveni);
4. Informație relevantă despre experiența organizației în domeniul prestării serviciilor de instruire (CV-ul organizației, în volum nu mai mare de 3 pagini A4);
5. Oferta financiară va include costurile pentru serviciile de instruire, remunerarea experților per ora academică și consultanța individuală pentru fiecare ONG;

Oferta financiară se prezintă în monedă națională (MDL), confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului, cu TVA cota zero pentru persoane juridice (conform HG nr. 246 din 8.04.2010, pct. 28, nr.2657), iar oferta persoanelor fizice va include suma brută incl. taxe de stat.

Dosarul de concurs va fi expediat în original la adresa AO „ProCoRe”, str. Mircea cel Bătrân 81, of. 52, Bălți, Republica Moldova, sau scanat prin e-mail la adresa procore.eusuport@gmail.com.

Termenul limită de prezentare a ofertelor la concurs – 27 ianuarie 2022, ora 17.00.
Ofertanții vor fi anunțați până la data de 31 ianuarie 2022 despre rezultatul concursului.

NOTĂ: persoanele fizice sau juridice interesate pot aplica pentru tot lotul de instruiri (4 tematici) sau pentru tematici separate.

Partajare: