Comunicat de presă

Comunicat de presă

Comunicat de presă privind evenimentul de înmânare a certificatelor de grant în cadrul proiectului „Cetățenii și organizațiile societății civile – împreună împotriva corupției” în Regiunea de Dezvoltare Nord
Vineri, 27 ianuarie 2023, la ora 10:00, a avut loc evenimentul festiv de înmânare a certificatelor de grant în cadrul proiectului „Cetățenii și organizațiile societății civile – împreună împotriva corupției” în Regiunea de Dezvoltare Nord.
Proiectul „Consolidarea Statului de Drept și a Mecanismelor Anticorupție în Republica Moldova” este cofinanțat de Uniunea Europeană și Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ), și implementat de implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). În Regiunea de Nord, partener al proiectului este A.O. „Pro Cooperare Regională”

Proiectul își propune să contribuie la implicarea organizațiilor societății civile (OSC) și a cetățenilor Republicii Moldova, în special la nivel local, în prevenirea și combaterea corupției, precum și conștientizarea cu privire la prejudiciile corupției și la modalitățile de combatere a corupției, inclusiv în procesele de monitorizare a Planurilor Sectoriale de Acțiune in cele trei sectoare cu risc ridicat de corupție: educație, sănătate și agroalimentar.
Astfel, 16 organizații ale societății civile din Regiunea de Dezvoltare Nord vor fi desemnate beneficiare în urma apelului de granturi, obținând finanțare nerambursabilă în sumă totală de aproximativ 350 000 Euro, pentru a contribui la creșterea gradului de conștientizare a cetățenilor și consolidarea societății civile de la nivel local în vederea prevenirii și combaterii corupției.
În prima parte a evenimentului, Directorul Executiv al AO Pro Cooperare Regională, D-nul Sergiu Mihailov a venit cu o scurtă prezentare a proiectului „Cetățenii și organizațiile societății civile – împreună împotriva corupției” obiectivele propuse și activitățile care urmează a fi desfășurate pe parcursul implementării.
D-na Janine Baudach, Manager Proiect, Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), a venit cu un cuvânt de salut către participanți, menționând importanța implementării implementării unor astfel de proiecte la nivel național.
Evenimentul a continuat cu ceremonia de îmnânare a Certificatelor de Grant tuturor celor 16 organizații care în următoarele 11 luni vor implementa proiecte în domeniul prevenirii și combaterii corupției la nivel local.
4 organizații câștigătoare au venit cu scurte relatări despre exemple de bune practici în domeniile prioritare (Consiliu Local de Transparență (CLT), Agro-Alimentar, Educație și Sănătate).
Într-a doua parte a evenimentului participanții au făcut cunoștință cu anexele pentru raportarea financiară și narativă cât și cu cerințele de raportere, primind răspunsuri la întrebările care apăreau pe parcurs.

Mai multe detalii despre proiect pot fi accesate pe paginile: www.procore.md; www.facebook.com/procore.md.
Evenimentul a avut loc în mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare 1a, Complexul hotelier ”VisPas”.

Partajare: