Colectare de fonduri pentru activitatea OSC

Colectare de fonduri pentru activitatea OSC

La 17 mai 2021, 17 reprezentanți ai societății civile din Regiunea de Nord a R. Moldova au fost instruiți în domeniul „Colectare de fonduri”. Activitatea este parte componentă a peroiectului „Crearea Serviciului de suport instituțional pentru OSC din Regiunea de Nord a Republicii Moldova” implementat de A.O. Pro Cooperare Regională, care și-a propus să contribuie la dezvoltarea societății civile prin consolidarea capacităților instituționale a ONG-urilor.

Colectarea de fonduri reprezintă o componentă importantă a procesului de consolidare a asociațiilor obștești și este absolut necesară pentru realizarea activităţilor planificate de ONG-uri. În activitatea de colectare de fonduri nu există soluţii rapide, în schimb munca depusă zi de zi, în special a persoanelor implicate direct în activitatea de colectare de fonduri vor duce neapărat la dezvoltarea unei strategii eficiente de lucru cu donatorii prin implicarea tuturor factorilor interesați.

Proiectul ”Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS), va oferi în perioada anilor 2019-2021 granturi în valoare de circa 3 milioane de euro Organizațiilor Societății Civile, care își desfășoară activitatea în afara orașului Chișinău.

Proiectul ”Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova” este implementat în parteneriat cu Centrul Analitic Independent ”Expert-Grup”, Asociația pentru Democrație Participativă ”ADEPT”, Asociația pentru Politica Externă și Asociația Obștească Centrul European Pro-Europa din Comrat.

Scopul Proiectului este de a contribui la dezvoltarea societății civile de nivel local din Republica Moldova care promovează și monitorizează transparența și responsabilitatea instituțiilor publice, inclusiv în implementarea Acordului de Asociere RM-UE.

Conținutul acestei publicații este responsabilitatea exclusivă a Proiectului „Crearea Serviciului de suport instituțional pentru organizațiile societății civile din Regiunea de Nord a Republicii Moldova” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

Partajare: