Cerere de Exprimare a Interesului „Pregătirea proiectelor pentru ameliorarea/înființarea pășunilor primăriilor din zona de Nord a RM”

Cerere de Exprimare a Interesului „Pregătirea proiectelor pentru ameliorarea/înființarea pășunilor primăriilor din zona de Nord a RM”

Data lansării: 05 februarie 2018
Data încheierii: 28 februarie 2018

Context și obiective:

A.O.” Pro Cooperare Regională” cu susținerea financiară a Fundației HEKS-Moldova, Reprezentanța Fundației Elvețiene HEKS-EPER, implementează proiectul ”Milk Market Improvement through Linkages and Knowledge – MILK”, care  include un șir de acțiuni orientate spre facilitarea dezvoltării sectorului de lapte din R. M. prin activități de dezvoltare a capacităților actorilor din sector, îmbunătățirea accesului la piață și dezvoltarea infrastructurii fermelor.

Sarcini şi responsabilități:

Identificarea potențialilor beneficiari de granturi, Primării din Zona de Nord a Republici Moldova, care dețin suprafețe de pășuni și sunt interesate în reabilitarea acestora.

De comun cu potențialii solicitanți de granturi va evalua gradul de degradare a învelișului ierbos existent al pășunilor și va stabili măsurile agrotehnice de reabilitarea/înființare a învelișului ierbos și întreținere a acestuia pe parcursul următorilor patru ani, va elabora Planul de cheltuieli(bugetul) pentru reabilitarea/înființarea învelișurilor de ierburi, informație inclusă în proiect.

Proiectul ”Milk Market Improvement through Linkages and Knowledge – MILK”, invită companiile de consultanță eligibile ( in continuare: Consultant) să își exprime interesul pentru furnizarea serviciilor. Consultanții interesați vor prezenta informații care să demonstreze că dispun de calificările necesare și experiența relevantă pentru a efectua serviciile. Consultantul va fi selectat in conformitate cu metoda ”Cel mai mic Preț”. Doar companiile care vor fi selectate in Lista scurtă vor fi invitate să prezinte oferta tehnica și oferta financiară.

Realizarea proiectului se va efectua în 4 etape:

1.    Încheierea unui acord de parteneriat dintre Consultant și Proiect;

2.    Identificarea APL-urilor interesate în reabilitarea pășunilor, din Regiunea de Nord a R.M.;

3.    Realizarea studiului și expertizarea stării pășunilor din gestiunea APL-urilor (activitate cofinanțată de Proiect în proporție de cel mult 80% din valoarea totală al serviciului) ca produs finit fiind planul de reabilitare și gestionare a pășunilor;

4.    Facilitarea realizării reabilitării pășunilor conform planului de către APL și fermierii locali, prin activități de informare și consultare pentru aplicarea la surse de finanțare disponibile.

Cerințe minime de eligibilitate:

Persoană juridică disponibilă să presteze serviciile solicitate.

Experiență de cel puțin 2 ani în domeniul prestării serviciilor de consultanță, elaborarea Planurilor de afaceri, studii de fezabilitate pentru domeniile de agricultura.

Echipă de experți pentru prestarea serviciilor solicitate.

Pentru depunerea expresiei de interes sau pentru informații suplimentare rugam sa ne contactați:

milk@procore.md

+373 684 8 00 44 Rotaraș Victor – Coordonator de proiect, Proiect MILK, A.O. Pro Cooperare Regională

Partajare: