Care este rolul asociațiilor obștești în comunitate?

Care este rolul asociațiilor obștești în comunitate?

Asociația Obștească ”Pro Cooperare Regională” din Bălți implementează de jumătate de an proiectul “Crearea Serviciului de Suport Instituțional pentru OSC din Regiunea de Nord a Republicii Moldova”. Echipa asociației și-a propus să ajute organizațiile societății civile din Regiunea de Dezvoltare Nord.

La decurgerea unui sfert din timplul de implementare a proiectului, ținând cont de faptul că anumite activități au fost înghețate pe perioada stării de urgență, ne-am gândit că nu ar fi rău să aflăm mai multe despre unele lucruri importante care mereu sunt valabile, de exemplu despre rolul asociațiilor obștești în comunitate. Astfel că am provocat-o pe Aliona Plugaru, managerul proiectului, să ne spună mai multe despre care este acest rol atât din punct de vedere teoretic, cât și practic.

„Asociațiile obștești sunt caracterizate printr-o mare mobilitate în ceea ce priveşte modul şi direcţiile lor de activitate, începe cu partea teoretică, Aliona Plugaru. Această mobilitate reprezintă condiţia lor de supravieţuire, atâta vreme cât funcţionarea lor este dependentă de o corectă identificare a nevoilor în comunitate și atragerea investițiilor pentru soluționarea acestor nevoi.

Dinamicitatea lor este relevanța în ceea ce priveşte capacitatea comunităţii de a reacţiona rapid la propriile sale nevoi, catalizând resurse de care administraţia publică nu dispune. În acelaşi timp, analiza direcţiilor de acţiune ale organizaţiilor ar putea da administraţiei publice locale semnale privitor la problemele care în viitorul apropiat ar putea să apară.

ONG-urile joacă un rol fundamental în identificarea  problemelor ce sunt trecute cu vederea de către autorităţile publice, iar prin utilizarea resurselor umane proprii şi a capacităţii lor organizatorice, ele pot monitoriza activitatea autorităților publice dar le pot și sprijini în realizarea obiectivelor stabilite.

De multe ori, ONG-urile pot acoperi anumite nevoi ale comunităţii mai bine şi mai ieftin decât o poate face sectorul public. Asociațiile obștești sunt active în orice domeniu în care se manifestă nevoia societatii: educatie, stiintă, cercetare, cultură, protecție socială, minorităti, drepturile omului, protecția mediului, protecția copilului, etc.
Asociațiile obștești îsi exercită rolul social prin:
· Intermedierea relaţiei dintre cetăţeni şi autorităţi;
· Facilitarea integrării sociale a cetăţenilor;
· Furnizarea de bunuri şi servicii publice;
· Reprezentarea intereselor de grup în societate.”

Cât privește partea practică, iată opinia expertei:

„Asociațiile obștești reprezintă un “barometru” al comunităţii, iar pentru ca acest barometru să fie credibil atât pentru cetățeni cât și pentru autorități, este binevenit ca asociațiile obștești să întreprindă următorii pași:

  1. Formalizarea parteneriatului de colaborare dintre organizațiile societății civile și autoritățile publice locale (APL);
  2. Încurajarea și susținerea autorităţilor publice în adoptarea soluţiilor optime de soluționare a problemelor locale;
  3. Educarea şi sensibilizarea opiniei publice despre drepturile și responsabilitățile prevăzute de cadrul legislativ și influenţarea politicilor de dezvoltare locală;
  4. Răspunderea la nevoile comunităţii care nu sunt acoperite de alte instituţii (administraţie publică, mediu de afaceri etc.) și implementarea unor proiecte/programe în beneficiul cetățenilor;
  5. Oferirea posibilității unei participări cât mai largi a cetăţenilor la procesul de luare a deciziilor.”

Activitățile sunt parte a Proiectului ”Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS), care va oferi în perioada anilor 2019-2021 granturi în valoare de circa 3 milioane de euro Organizațiilor Societății Civile, care își desfășoară activitatea în afara orașului Chișinău. Proiectul ”Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova” este implementat în parteneriat cu Centrul Analitic Independent ”Expert-Grup”, Asociația pentru Democrație Participativă ”ADEPT”, Asociația pentru Politica Externă și Asociația Obștească Centrul European Pro-Europa din Comrat. Scopul Proiectului este de a contribui la dezvoltarea societății civile de nivel local din Republica Moldova care promovează și monitorizează transparența și responsabilitatea instituțiilor publice, inclusiv în implementarea Acordului de Asociere RM-UE.

Această publicație a fost realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a proiectului „E timpul să fii activ!” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

 

Sursa: observatorul.md

Partajare: