Anunț pentru achiziționarea unui lot de tablete

Anunț pentru achiziționarea unui lot de tablete

AO „CASMED” și AO „Pro Cooperare Regională” din mun. Bălți anunță concurs pentru achiziționarea unui lot de 200 (două sute) tablete.

Anunțul este lansat în cadrul proiectului „Promovarea unor condiții de trai adecvate, demne și sigure în Republica Moldova pentru victimele conflictului armat din Ucraina” cu numărul MOL-934330-03, implementat în perioada 01.03.2023 – 31.08.2023 de către AO „CASMED” și AO „Pro Cooperare Regională”.

Obiectul achiziției
Obiectul achiziției îl va constitui – un lot de 200 de tablete, care vor fi distribuite cu titlu gratuit refugiaților din Ucraina, care locuiesc pe teritoriul raioanelor Edineț, Glodeni, Fălești, Florești, Telenești și a municipiului Bălți.

Invităm companiile specializate din Republica Moldova să participe la tenderul pentru procurarea a 200 de tablete în baza următoarelor cerințe:

  • Întreprindere înregistrată în Republica Moldova
  • Întreprindere specializată în vânzarea și distribuirea de tehnica si echipamente IT
  • Stocuri disponibile
  • Minim 3 ani de experiență pe piață.

Specificațiile tehnice:

Tableta + Husă
Țara de origine a Brand-ului Coreea, SUA, Japonia
Display: Cel puțin 10.4 inch
Memorie operativa: Cel puțin 4 Gb
Spațiu de stocare intern: Cel puțin 64 Gb
Sistem de operare Android
Conectare fără fir Wi-Fi , Bluetooth

Instrucțiuni pentru ofertanți

Ofertele pregătite și prezentate în cadrul concursului de achiziție trebuie să corespundă cerințelor stabilite la această secțiune.

Oferta va conține o descriere a produselor în corespundere cu Tabelul: Specificațiile tehnice pentru echipament și va include toate specificațiile din tabel.

Prețul tabletelor va fi specificat în monedă națională (MDL), cu TVA inclus.

Criteriile de evaluare aplicate pentru adjudecarea contractului: (i) calitate; (ii) preț; (iii) termenii de livrare; (iv) durata garanției.

Informația din ofertă va fi confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului pe fiecare pagină.

Ofertantul poate solicita clarificări pe marginea Cererii de ofertă la datele de contact indicate mai jos, până la expirarea termenului concursului de tender.

Ofertele urmează să fie depuse pe adresa m. Bălți, str. Mircea cel Bătrân 81, of. 51, sau transmise prin email la consortiu.refugiati@gmail.com nu mai târziu de ,,20” aprilie 2023, 23:59, ora Republicii Moldova. Ofertele peste termenul limită sau cele incomplete nu vor fi acceptate.

Întrebările și / sau solicitările de clarificare referitoare la prezenta cerere trebuie să fie formulate în scris și expediate prin email, nu mai târziu de ,,17” aprilie 2023, 17:00, ora Republicii Moldova, la adresa consortiu.refugiati@gmail.com .

Important! Pentru participarea la concurs vor fi acceptate doar ofertele care vor îndeplini toate criteriile de selecție din tabelul de mai sus.

Partajare: