Analiza problemelor de mediu din localitate și elaborează propuneri pentru soluționarea lor, Baxani

Analiza problemelor de mediu din localitate și elaborează propuneri pentru soluționarea lor, Baxani
Membrii ONG „Băxani – Casa Părintească” și activiștii locali din s. Băxani rl Soroca își dezvoltă abilități de analiză a problemelor de mediu din localitate și elaborează propuneri pentru soluționarea lor, care vor fi discutate cu APL.
În weekendul trecut, activiștii au participat la seminarul informativ „Poluarea şi efectele ei asupra mediului. Măsuri de protecţie a mediului”, în cadrul căruia au discutat despre sursele de poluare, deșeuri, impactul lor asupra sănătății. În cadrul activității practice au fost analizate problemele de mediu din localitate și a fost stabilit rolul cetățenilor și al autorităților în soluționarea lor.
AO „Băxani- Casa Părintească” este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul ,,Băxani – pentru un mediu sănătos și curat!” în s. Băxani raionul Soroca, regiunea Nord.
Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de
Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Parteneriil proiectului pentru regiunea Nord sunt AO Pro Cooperare Regională și AO CASMED.
Partajare: