A avut loc ședința cu privire la crearea comitetului de coordonare a implementării programului LEADER în Moldova

A avut loc ședința cu privire la crearea comitetului de coordonare a implementării programului LEADER în Moldova

La data de 30 mai 2017, în baza Memorandumului de Înțelegere privind Colaborarea pentru Implementarea Programului LEADER în Republica Moldova, semnat între Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și reprezentanți ai organizațiilor internaționale și asociații obștești din Republica Moldova, a avut loc ședința cu privire la crearea Comitetului de Monitorizare și Coordonare a Programului UE-LEADER și a Regulamentului de activitate al acestuia.

Evenimentul a fost organizat de către Direcția dezvoltare rurală, statistică agricolă și marketing din cadrul MAIA, la care au participat viceministrul Agriculturii și Industriei Alimentare – Iurie Ușurelu, precum și reprezentanții delegați ai organizațiilor semnatare ale Memorandumului și anume: Programul SARD finanțat de UE, Fundația Reprezentanța din Republica Moldova a Fundației HEKS, Solidarity Fund PL în Moldova, Asociația Obștească Pro Cooperare Regională, People in Need, Federația Națională a Fermierilor din Moldova și Institutul de Rezolvare a Conflictelor INRECO.

Pe lângă aceștia, au fost prezentați și noii membri-parteneri în cadrul Memorandumului – Congresul Autorităților Locale din Moldova, Asociația Oamenilor de Afaceri din Moldova și Asociația Națională de Turism Rural, Ecologic și Cultural din Moldova (ANTREC).

În cadrul întrunirii, Marin Mortean – șef al Direcției dezvoltare rurală, statistică agricolă și marketing din cadrul MAIA, a evidențiat necesitatea abordării instrumentului LEADER în contextul realizării Strategiei de Dezvoltare Rurală 2014-2020 a Republicii Moldova și oportunitatea de sporire a dezvoltării și diversificării economice și sociale a zonelor rurale, identificării nevoilor locale, întăririi capacității de dezvoltare și implementare a strategiilor locale de dezvoltare.

Conform agendei, au fost prezentate proiectul ordinului MAIA privind crearea Comitetului de Coordonare a Implementării Programului LEADER în Republica Moldova și componența nominală a acestuia. Totodată, a fost înaintat spre consultare și aprobare Regulamentului de activitate a Comitetului sus-menționat.

Ședința s-a încheiat cu o sesiune de prezentări de către partenerii MAIA a activității acestora și proiectele implementate în Republica Moldova în domeniul dezvoltării rurale.

Astfel, Márta Márczis – consultant internațional PNUD-SARD, a prezentat primele experiențe ale implementării programului pilot SARD prin abordarea LEADER în Republica Moldova, în special în UTA Găgăuzia și Taraclia, accentuând crearea parteneriatelor publice-private și anume formarea Grupurilor de Acțiune Locală (GAL), criteriile de formare a acestora, rolul lor în procesul de implementare a programelor și strategiilor de dezvoltare rurală.

Expertul străin pentru dezvoltarea rurală în cadrul proiectului „Asistență tehnică pentru implementarea Contractului de reformă sectorială: Programul European de Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (ENPARD)” – Panagiotis Patras, a prezentat o viziune de ansamblu privind mecanismele de implementare a Programului LEADER la nivel național, conținutul și implementarea Strategiilor de dezvoltare locală (SDL),  crearea Grupului de Acțiune Locală (GAL), punând accentul pe faptul necesității de a fi creat un cadrul legislativ și o măsură LEADER în contextul Republicii Moldova întru realizarea obiectivelor Strategiei naţionale de dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2014-2020.

Sursa: http://www.maia.gov.md/

Partajare: