Сoncurs public pentru selectarea unei companii de audit financiar

Сoncurs public pentru selectarea unei companii de audit financiar

Asociația Obștească „CASMED” și AO „Pro Cooperare Regională” din mun. Bălți, anunță tender pentru selectarea unei companii care să efectueze auditarea proiectului „Consolidarea rezilienței și sprijinirea refugiaților ucraineni în Moldova”, cu valoarea totală de 400.000 CHF,  finanțat din resursele HEKS/EPER.

Perioada de desfășurare a auditului: 01 martie -12 aprilie. Rapoartele de audit precum și scrisoarea către conducere trebuie puse la dispoziția managementului în limba română și engleză cel târziu la data de 14 aprilie 2023.

Cerințe minime înaintate companiilor participante:

  • Compania de audit este licențiată pe teritoriul Republicii Moldova;
  • Imaginea și reputația companiei de audit;
  • Experiență de minim 3 ani în furnizarea serviciilor de audit pentru instituții similare;

Pentru participare la concurs, ofertanții vor expedia la adresa consortiu.refugiati@gmail.com următoarele documente:

  • Descrierea companiei precum și argumentarea oportunității de selectare a acesteia;
  • Denumirea companiei, adresa, persoana de contact și numărul de telefon;
  • Lista organizațiilor pentru care compania de audit a prestat servicii similare în ultimii 3 ani;
  • Copia de pe licențele companiei;
  • Descrierea calificărilor membrilor echipei de audit;
  • Oferta financiară.

Oferta va fi depusă în limbile română sau engleză.

Termenul limită de depunere a ofertelor este 19 februarie 2023.

Termenii de Referință.pot fi descărcați accesând link-ul: AICI

Partajare: