Medici veterinari de libera practica si inspectori din cadrul DRSA au întreprins o vizita de studiu in Romania