Organization news and events

(Română) EU-GIZ // 90 de aplicații depuse pentru programul de granturi lansat în Regiunea de Dezvoltare Nord

(Română) Prin intermediul formularului de granturi online, care pînă la data de 31 ianuarie 2020 a fost disponibil pe site-ul eu4civilsociety.md, …

Read more

(Română) Anunţ de selectare a 9 organizații a societății civile, beneficiare a proiectului “Crearea Serviciului de Suport Instituțional pentru OSC-le din Regiunea de Nord a Republicii Moldova” pentru perioada 2019-2020.

(Română) Scopul proiectului este de a contribui la dezvoltarea instituţională şi consolidarea capacităţilor organizaţiilor societății civile prin crearea …

Read more