Financers

Government of Sweden

European Commission

HEKS EPER

Fundația Reprezentanța din Republica Moldova a Fundației HEKS-EPER Elveția

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Latvia

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Latvia

Diaconia

Diaconia is a Christian, non-profit-organization offering help and support for living a dignified and valuable life despite age, illness, disability, isolation, difficult social situations and other life crises.

Government of the Netherlands

Government of the Netherlands

Visegrad Fund

Visegrad Fund

East Europe Foundation

(Română) Misiunea Fundației Est-Europene este abilitarea cetățenilor Republicii Moldova cu capacități și mijloace pentru asigurarea dezvoltării durabile, prin programe de educație și asistenta tehnică care promovează democrația, buna guvernare și prosperitatea economică.